کد خبر: ۹۵۹۹
تاریخ انتشار:۳۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۲
نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مطرح کرد:
نقش مؤلفه‌های هویت طبیعی در آلودگی‌ها
نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین توجه به نقش مؤلفه‌های هویت طبیعیِ بستر طراحی را در طراحی ساختمان‌ها بسیار مؤثر دانست.
طاهره نصر، نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگوی تفصیلی با عصر فارس، به بررسی نقش ساختمان‌ها در آلودگی شهرها پرداخت و اظهار داشت: آنچه به عنوان بحران آلودگی شهری تعبیر می‌شود در حقیقت حاصل بر هم خوردن توازن میان مؤلفه‌های اصلی تشکیل دهنده محیط طبیعی است و در این میان انواع متعددی از آلاینده‌ها در اثر فعالیت‌های طبیعی و ناشی از فعالیت‌های انسانی وارد اتمسفر می‌شود.

وی با اشاره به دو عامل در این مقوله افزود: نقش مؤلفه‌های هویت طبیعی در آلودگی‌ها و نقش مؤلفه‌های مصنوعی و انسانی در آلودگی‌های شهری در بحث بحران الودگی شهری حائز اهمیت است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین توجه به نقش مؤلفه‌های هویت طبیعیِ بستر طراحی را در طراحی ساختمان‌ها بسیار مؤثر دانست.

وی با اشاره به اینکه در این میان نور و باد به عنوان دو مؤلفه اصلی، قابل توجه هستند، بیان کرد: عمده تغییراتی که ساختمان‌های بلند در محیط زیست ایجاد می‌کنند مربوط به باد و نورخورشید است. به طور مثال مجموعه ساختمان‌های بلندی که در مجاورت هم قرار دارند در برخورداری از نورخورشید دچار محدودیت هستند زیرا ساختمان‌های مجاور روی طبقات پایین‌تر ساختمان‌های بلند و همچنین ساختمان‌های کوتاه سایه می‌اندازند.

نصر ادامه داد: باد نیز یکی از مؤلفه هایی است که در طراحی شهرها باید مدنظر باشد. قرارگیری ساختمان و چگونگی تدبیر برای ارتفاع ساختمان از مسایلی است که ارتباط مستقیم با این مؤلفه دارد. به طور مثال می توان از تشدید نامطلوب جریان باد در خیابان‌ها و فضاهای باز شهری به دلیل ساخت ساختارهای بلند نام برد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که ساختمان‌های بلند مانع از وزش باد در فضاهای شهری می‌شوند که البته بسته به موقعیت‌های مختلف، جریان باد یا سکون جریان باد ممکن است مطلوب یا نامطلوب باشد.

نصر بیان داشت: بنابراین در محیط‌های شهری آلوده، افزایش جریان باد و اجتناب از سکون جریان باد و انباشت آلودگی بسیار مفید خواهد بود، اما برای عابران پیاده و افرادی که در فضای باز تردد می‌کنند نامطلوب و ناخوشایند است.

 نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: به‌طور کلی ساختمان‌ها بسته به اینکه چگونه در معرض جریان باد قرار می‌گیرند می توانند موجب افزایش یا کاهش جریان باد شوند مثلا با کاهش شدت وزش باد آلودگی هوا حالت ایستایی پیدا می کند و یا می تواند به معکوس شدن روند پدیده وارونگی هوا منجر شود این مورد به چگونگی فاصله بین توده های ساختمانی نیز مرتبط است.  

وی خاطرنشان کرد: در خصوص نقش مؤلفه های مصنوعی و انسانی در آلودگی ها به طور کلی می توان گفت در شهرها و به خصوص در کلانشهرها، افزایش جمعیت، ترافیک و تردد اتومبیل ها در خیابان های مجاور ساختمان های بلند و به تبع آن ازدیاد مصرف سوخت های فسیلی را می توان از علت های اصلی آلودگی هوا دانست.

نصر افزود: مورد اخیر به خصوص با ورود آلاینده های گازی و ذرات معلق در هوا نیز قابل توجه است. کاهش سرعت باد در اطراف ساختمان های بلند در کلانشهرها، مانع از پخش آلاینده ها شده و موجب ماندگاری آنها است.

وی تصریح کرد: گرمایش جهانی، جزیره حرارتی شهری، شهر‌نشینی و رشد برنامه‌‌ریزی نشده، تغییر در الگو‌های استفاده از زمین و جنگل‌زدایی به کاهش سرعت باد مرتبط است و به طور خلاصه می توان از عواملی که می تواند این مورد را تشدید کند به ارتفاع ساختمان های بلند، فاصله بین آنها و عوامل توپوگرافی اشاره کرد.

نصر در ادامه اشاره کرد: به این عوامل همانطور که قبلا هم گفته شد باید مؤلفه های هویت طبیعی هر شهر را نیز اضافه کرد، از قبیل پارامترهای جوی همچون سرعت و جهت باد، تغییرات دمایی متأثر از افزایش ارتفاع از سطح زمین، رطوبت نسبی و ... .

 نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: معماران سنتی شهرها را بر اساس «رون شهری» بنا می کردند و به تمام مؤلفه های هویت طبیعی و در واقع به بوم و اقلیم منطقه توجه می کردند و این در حالی است که امروزه فقط توجه به ساخت و ساز در شهرها مد نظر است و نه توجه به بوم، بستر و اقلیم منطقه و همین موجب شده که چهره تمام شهرها یکسان باشد.

وی در پایان بیان داشت: البته با توجه به رشد جمعیت و محدودیت های زمین های شهری و همچنین تقاضای مسکن نمی توان از الگوی ساخت و ساز به سمت بلند مرتبه سازی را نادیده گرفت.