t_page
کد خبر: ۲۶۹۹
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۲ - ۰۷:۵۹
در يك زندگي زناشويي مطلوب هميشه بايد بر رفتارتان نظارت داشته باشيد؛ اين گونه است كه مي توانيد رابطه اي قوي و البته سرشار از اعتماد برقرار كنيد.
به گزارش عصرفارس، به طور حتم، اعتماد مي تواند مهمترين ركن ايجاد رابطه اي صميمانه بين زن و شوهر باشد. بذر اعتماد را بايد كاشت و آن را پروراند. تصور نكنيد با يك ازدواج مناسب، مي توانيد «بياساييد» و مجبور نيستيد گفته ها و كرده هايتان را بررسي كنيد. چنين حرفي دروغ است! در يك زندگي زناشويي مطلوب هميشه بايد بر رفتارتان نظارت داشته باشيد؛ اين گونه است كه مي توانيد رابطه اي قوي و البته سرشار از اعتماد برقرار كنيد. به خاطر داشته باشيد اعتماد چيزي نيست كه كسي به شما بدهكار باشد؛ شما بايد آن را به دست آوريد؛ يعني بايد شرايط را براي شريك زندگي تان به گونه اي فراهم كنيد كه به شما اعتماد كند و باز هم بدانيد كه به دست آوردن اعتماد چندان هم ساده نيست؛ بلكه نيازمند تلاشي هميشگي، روز به روز و مكرر است.

براي همسرتان فضاي عاطفي امن فراهم كنيد

اگر درصدد ايجاد فضاي عاطفي امن براي همسرتان نباشيد، احتمال دارد در تدارك فضايي ناامن باشيد!

رابطه اعتمادآميز رابطه اي است كه در آن هيچ يك از طرفين، از ابراز احساسات و عقايد خود هراسي نداشته باشد. ايجاد رابطه اي بر پايه اعتماد و اطمينان، به تلاش و كوششي هر روزه نياز دارد. در اين راستا لازم است پيوسته برخي مهارت هايي را كه در استحكام پيوندتان موثرند، بپرورانيد، اما چگونه مي توان اين مهارت ها را بهبود و تعالي بخشيد؟

گوشي شنوا داشته باشيد: حرف هاي همسرتان را قطع نكنيد. انجام اين مهم، مستلزم انضباط و احترام است. ياد بگيريد قبل از اينكه شروع به صحبت كنيد، از همسرتان بپرسيد: «عزيزم، حرف هايت تمام شد؟» بكوشيد سخنانش را كاملاً دريافت و درك كنيد. يك راه ساده براي امتحان اين است كه حرف هايش را فهميده ايد، اين است كه روش آينه اي را به كار ببريد؛ يعني تمام آنچه را گفته است، منعكس كنيد. ممكن است كمي مصنوعي به نظر برسد، ولي مطمئن باشيد موثر واقع مي شود. سعي كنيد جملات خود را با «من» شروع كنيد؛ اظهاراتي كه با «من» آغاز مي شود، پيوند و وحدت ايجاد مي كند،‌ اما جملاتي كه با «تو» يا «شما» شروع مي شود، فاصله و بيگانگي به همراه دارد. به عبارتي، جملات نوع دوم، وضعيت موضع گرفتن و حمله كردن را تداعي مي كند، اما جملات نوع اول، از قبول مسئوليت نسبت به چيزي حكايت مي كند و بوي ملامت و نكوهش دارد.

مسئوليت بيان نيازها و خواسته هايتان را بپذيريد و آنها را شفاف و جسورانه اظهار كنيد: اگر كسي احساس كند نمي تواند خواسته ها و نيازهايش را به شريك زندگي اش بگويد، احساس بي اعتماد خواهد كرد. ما معمولاً به دو دليل از ابراز خواسته مان منصرف مي شويم؛ ترس از رد شدن آن يا شرمندگي و خجالت از اينكه چنين خواسته اي داريم، اما وقتي شركاي زندگي زناشويي پيوسته بتوانند نيازهايشان را به هم اظهار كنند، حوزه اعتماد را به خوبي در زندگي شان متحول مي كنند.

مثبت باشيد و حسي خوشايند عطا كنيد: ما معمولاً به افرادي كه به ما اعتماد مي كنند و كساني كه دوست مان دارند، اعتماد مي كنيم. اگر كسي موجب رضايت شما نباشد، دشوار است بتوانيد به او اعتماد كنيد. روشي موثر براي انجام اين كار، استفاده از قانون «۵ به ۱» است؛ يعني وقتي مي خواهيد حرفي منفي به همسرتان بزنيد، نخست لازم است پنج مورد مثبت بگوييد آنگاه مجاز هستيد حرفي منفي يا انتقادي بزنيد.

نگذاريد مشكلات تان حل نشده باقي بماند: براي اين كار لازم است زن و شوهر از مهارت هاي حل مشكل آگاه باشند، زيرا مشكلات برطرف نشده، موجب افزايش رنجش و عقده مي شود. در اين صورت به تدريج، اعتماد نيز از بين مي رود.

ياد بگيريد منصفانه بجنگيد: آيا مي دانستيد جنگيدن، بخشي از يك زندگي زناشويي خوب و قابل قبول است؟ برخلاف باوري كه تصور مي شود زندگي زناشويي خوب، يعني دوري از هر گونه درگيري و مبارزه! به ياد داشته باشيد كه مشكل زوج ها، جنگيدن نيست؛ مشكل آنها در چگونه جنگيدن است! اگر نزاع شما منصفانه نباشد، موجب فروپاشي اعتماد مي شود، اما اگر منصفانه بجنگيد، اعتماد ايجاد مي كنيد.

جنگيدن منصفانه

ـ هرگز الفاظ ناخوشايند يا تحقيرآميز به كار نبريد.
ـ تنها به موضوع مورد بحث بپردازيد و مشكلات حل نشده گذشته را پيش نكشيد.
ـ از به كار بردن عبارات قطعي مانند «تو هيچ وقت...» يا «تو هميشه...» اجتناب ورزيد.
ـ براي حمايت از موضوع مورد بحث تان يا حمله به طرف مقابل، افراد خانواده يكديگر را به ميان نياوريد.
ـ پيشاپيش، در استفاده از يك روش با هم توافق كنيد تا اگر يكي از شما احساس كرد نزاع تان از مهار خارج مي شود، آن روش را به كار برد.
ـ هرگز آخر شب به نزاع نپردازيد؛ زيرا در اين ساعت هر دو خسته ايد و نمي توانيد احساسات تان را مهار كنيد.
ـ باز هم، از عبارات «من...» به جاي «تو...» استفاده كنيد، زيرا به طرف مقابل احساس مورد حمله واقع شدن نمي دهد و محرك نيست.
ايجاد اعتماد به زمان زيادي نياز دارد، اما نابودي آن، به سرعت صورت مي گيرد.

در زندگي زناشويي تان صداقت داشته باشيد و حقيقت را بيان كنيد: در زندگي الگوهاي رفتاري قابل پيش بيني وجود دارد؛ بنابراين چنانچه قرار است هر يك از اين الگوها از مسير عادي خارج شود، آن را با همسرتان در ميان بگذاريد؛ براي مثال، اگر به باشگاه تندرستي مي رويد و ورزش مي كنيد، به همسرتان بگوييد چون از ظاهرتان چندان راضي نبوديد، تصميم گرفتيد تغييري در آن ايجاد كنيد. چيزي به نام دروغ مصلحت آميز يا حقيقت نصفه و نيمه وجود ندارد؛ آنچه مي گوييد يا حقيقت دارد يا ندارد. براي اينكه اعتماد برقرار كنيد، در مورد همه چيز، ريز يا درشت، حقيقت را بگوييد.

هميشه به عهد و پيمان تان وفادار بمانيد: هر چه را كه وعده انجامش را داده ايد، به انجام برسانيد؛ در غير اين صورت، بذر شك، سوءظن و بي اعتمادي را مي كاريد.

احساسات مثبت يا منفي خود را پنهان نكنيد: اگر برخي از احساسات منفي خود را سركوب مي كنيد، به طور حتم اين موضوع را با همسرتان در ميان بگذاريد، زيرا در اين مقطع احتمال ايجاد رنجش مي رود كه موجب ايجاد دغدغه هايي در رابطه شما مي شود. ممكن است همسرتان ادعا كند كه چون ناراحتي تان را زودتر با او در ميان نگذاشته ايد، ديگر نمي تواند به شما اعتماد داشته باشد.

حقيقت آسيب مي رساند، اما رابطه را برهم نمي زند؛ حتي رابطه را عميق تر و بنيان آن را قوي تر مي كند.

استوار و شفاف باشيد: اگر همسرتان شما را با موضوعي مواجه مي كند كه مي دانيد حقيقت دارد، صداقت داشته باشيد. پيام دو پهلو ندهيد؛ دو پهلو يعني اينكه كلام تان يك چيز باشد و لحن، زبانِ بدن و چهره تان چيزي ديگر! زيرا پيام هاي دو پهلو جنون آميزند و اعتماد را ويران مي كنند. اگر در نكات ريز و پيش پاافتاده، بوي اعتماد به مشام برسد، در مسائل مهم نيز چنين خواهد بود.

از نيازها و علايق همسرتان اگاه باشيد. انتخاب هايتان به نفع همسر و زندگي تان باشد. معني اين گفتار اين نيست كه به نيازهاي خودتان بي توجه باشيد؛ بلكه بايد نيازها و خواسته هاي همسرتان را نيز مدنظر داشته باشيد، آن را بشناسيد و تا حد ممكن به سرانجام برسانيد. به عبارت ديگر، بگذاريد بين نيازهاي شما و همسرتان توازن برقرار باشد. بدانيد كه وقتي مراقب يكديگر باشيد، هر دو مي توانيد به خواسته هاي خود برسيد.

زندگي زناشويي مقدس است و بايد بيشترين توجه، پرورش و عشق را نسبت به آن مبذول داريد. اعتماد چسبي است كه اجزاي اين زندگي را به هم متصل مي كند.

راز/ شماره ۳۷/ آذر ماه ۹۲/ مينا اعظامي/ صفحه ۵۰
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار