t_page
کد خبر: ۸۸۸۹
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۰
این جلسه با جشن امضای کتابِ دکمه های گیج (به کوشش محمدحسین ابراهیمی) و گزیده ای از شعرهای دکترکاووس حسن لی همراه بود.
به گزارش زلیخا بنی ایمان/ خبرنگار عصر فارس؛ اولین نشستِ شاعرانه با عنوان ""یک شب یک شاعر"" با مدیریت اشرف السادات کمانی (شعر بانو) روز شنبه ۲۸ مرداد ۹۶ از ساعت۴/۵ الی ۸ شب در اداره کل ارشاد اسلامی شیراز تالارحافظ سالن غزل برگزار  شد.
در این مراسم برنامه هایی به ترتیب شامل شعر خوانی تعدادی از شاعران، و اجرای موسیقی توسط ایزدی از دانشجویان استاد حسنلی طنینی روح نواز به سالن بخشید.
این جلسه با جشن امضای کتابِ دکمه های گیج (به کوشش محمدحسین ابراهیمی) و گزیده ای از شعرهای دکترکاووس حسن لی همراه بود.
قبل از شروع سخنرانی ها متن پیام ارسالی دکتر مهری باقری عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و رییس پژوهشکده شهریار توسط مجری برنامه اشرف السادات کمانی خوانده شد.
سخنرانی ها در دو قسمت اجرا شد؛ استادان سیروس رومی، دکتر محمد مرادی و دکتر غلامرضا کافی با همراهی دکتر حسنلی در بخش اول نشست سخنانی ایراد کردند.
استاد عبدالعلی دستغیب، دکتر فرزانه معینی و محمدحسین ابراهیمی  در بخش دوم نشستِ یک شب یک شاعر؛ شکوه وصف ناپذیری به وسعت گران سنگی استاد کاووس حسن لی به تصویر کشیدند.
تندیسهای یادبود این شب مزین به عکس دکتر حسن لی و عنوان اولین نشست یک شب یک شاعر زیبایی خاصی به دکور جلسه بخشیده بود.
تندیسی به رسم یادبود توسط دکتر مؤید شیرازی به دکتر بهزاد مریدی تقدیم شد. همچنین دکتر مریدی به استادان دکتر مؤید شیرازی، استاد عبدالعلی دستغیب، دکتر فرزانه معینی، یدالله طارمی، سیروس رومی، دکتر عبدالکریم وصال، دکتر محمد مرادی، دکتر عبدالرضا قیصری، استاد سلامی، استاد مجید چیزفهم، دکتر غلامرضا کافی، دکتر قاسمیان، دکتر کاووس حسن لی، محمدحسین ابراهیمی و اشرف السادات کمانی تندیسهای یادبود جلسه تقدیم کرد.
از جمله دیگر استادان حاضر در نشست یک شب یک شاعر: استاد اکبر صحرایی، امین جعفری و بسیاری از شاعران و مسئولین انجمن ها از جمله مهران نمازی، صابری، علی ترکی، علی الوندی، دکتر امیرعضدی، شاهرخ جوکار، دکتر واعظ، جعفری، مجید چیستان، بینش، دکتر صادقی، دکتر مجاهد غلامی و بسیاری که نام و آوازه شعر و ادب را از آن خود کرده اند.
"کاووس حسنلی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و استادی نامآشنا در  فرهنگ و ادبیات پارسیست. از ایشان تاکنون 35 عنوان کتاب و بیش از 200 مقالهی علمی منتشر شده است.  وی را از اوایل دههی هشتاد از طریق نقدها، پژوهشها و سرودههایش میشناسم. از او در دههی هفتاد و هشتاد دفترهای «به لبخند آیینهای تشنهام» و «رنگ از رخ تمام قلمها پریده است» و یک مجموعه شعر کودک به نام «من ماه تابانم» منتشر شد. شعرهای دو مجموعهی نخست، آمیزهای از شعرهای کلاسیک و نو است. و تعدادی از آنها بهویژه شعر «به لبخند آیینهای تشنهام» و «نگاه تو» در جامعهی ادبی و هنری مورد استقبال قرار گرفتند. پس‌ازآن شعرهای تازهای از حسنلی به صورت پراکنده در جراید و پایگاههای مجازی منتشر شد که در آنها گرایشهای مدرن به‌وفور یافت میشود. در اوایل دههی نود شناختنامهی علمی و پژوهشی او با نام «خاطرهها و درنگها» منتشر شد که گزیدهای از شعرها، سفرنامهها و گفتوگوهایش است. این مجموعه افزون بر شعرهای پیشین، تعدادی از شعرهای تازهاش را در بر دارد. ازآنجاکه نگارنده در تدوین آن مجموعه نقشی مختصر داشت، افتخار آشنایی نزدیکتر با استاد را یافت. کمی بعدازآن، آخرین مجموعهی شعر وی با نام «پشت کرشمههای مرمره» به ترکی استانبولی ترجمه و به صورت دوزبانه در استانبول منتشر شد. این دفتر شعر را میتوان یکی از رهاوردهای او در چند سال زندگی، تدریس و نتیجهی تأثیرپذیریاش از فضای زیستی و فرهنگی  شهر استانبول دانست. شعرهای این کتاب آشکارا بازتابندهی احساسات شاعر در آن محیط است و در مجموع، دارای شعرهایی رهاتر و امروزیتر است و جایگاه خاصی در آثار شعری حسنلی دارد. این کتاب هنوز در ایران منتشر نشده است و من با خواندن آن، تصمیم گرفتم گزیدهای از شعرهایش را به همراه نقد و نوشتههایی از دیگران منتشر کنم تا تاریخچهی مختصری از کار شاعریاش از آغاز تا امروز پیش روی مخاطب قرار گیرد. پیشنهاد این گزیده را به حسنلی دادم اما او که سالهاست رغبت چندانی به انتشار شعرهایش نشان نمیدهد، قبول نکرد و نخواست که همکاری کند و در گزینش شعرها و منتقدان هم از هرگونه دخالتی پرهیز کرد. درنهایت شعرها را خودم گزینش کردم. و برخلاف گزیده شعرهایی که با مقدمهای تحلیلی از مؤلف آن منتشر میشود از تنی چند از منتقدان خواهش کردم دربارهی شعرهای این دفتر، نقد بنویسند. نقدی اصولی و جدی دربارهی خود شعر؛  بیآنکه به شاعر دوستداشتنی این مجموعه توجه کنند. زیرا از فراهم کردن ستایشنامهای صرف پرهیز داشتم و میدانم خود دکتر حسنلی هم با مسائلی از این دست میانهای ندارد. خوشبختانه منتقدان این مجموعه دیدگاههای مختلف دارند و نقدهایشان با رویکردی یکسان نوشته نشده است. ازاین‌رو میتوان همراه با گزیدهی شعر با جوانب کاری شاعر از زوایای مختلف آشنا شد و از خلال شعرها و نقدها کارش را داوری کرد.
در پایان از دکتر حسنلی که بهانهی این کار شد و نیز از منتقدان گران‌قدری که بر سرودههایش درنگ کرده و نتیجهی درنگ خود را در این کتاب با دیگران تقسیم کردهاند، سپاسگزارم. همچنین از کسانی که متن نوشتهشان به لحاظ یکسانسازی نوشتاری، تغییر نگارشی یافته پوزش میطلبم و تمام خطاها و کاستیهای این اثر را بر عهده میگیرم." 1
پینوشت:
1-مقدمه کتابقدمه کتاب دکمه های گیج از محمد حسین ابراهیمی                                                   
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی
نکوداشت استاد کاووس حسن لی

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار