t_page
کد خبر: ۸۹۲۰
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۰:۱۳
شاهین شکوهی؛
گروه جهادی بعثت، وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه های علمی کاربردی شیراز، در قالب اردوی جهادی متشکل از سی نفر از دانشجویان، مشغول خدمت رسانی به اهالی روستای محمود آباد ساختمان از توابع شهرستان شیراز هستند. ساخت خانه برای یکی از محرومین روستا،برنامه های سرگرم کننده و فرهنگی-آموزشی برای کودکان و برگزاری کارگاه های آموزش مشاغل خانگی برای بانوان روستا، مثل خیاطی و گل دوزی در جهت کارآفرینی از جمله فعالیت های جهادی این دانشجویان است.
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز
شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز
شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز
شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز
شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز
شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز
شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز
شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز
شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز
شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز
شاهین شکوهی
اردوی جهادی گروه بعثت دانشگاه علمی کاربردی شیراز در روستای محمودآباد شیراز شاهین شکوهی

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار