t_page
کد خبر: ۸۹۳۵
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۴
نداشتن بیمه و جولان مسافرکشان شخصی زخم کهنه ای بود که با آمدن اسنپ به شهر، دوباره در میان دغدغه هایشان سرباز کرده بود.

تاکسیرانان شیراز در اعتراض با اپلیکیشن اسنپ و دیگر مشکلاتشان با تجمع در خیابان لطفعلیخان زند اعتصاب کردند.

حوالی ظهر شنبه در ساعات پیک ترافیک شهر شیراز تاکسیرانان برای اجابت دعوی خودی در یکی از شلوغترین تقاطعهای شیراز اعتصاب کردند.

تاکسیرانان شیرازی با پارک خودروهای خود در تقاطع خیابان لطفعلیخان زند و انقلاب با بستن این گذرگاه پر رفت آمد شهر سعی در رساندن صدای خود به مسئولین داشتند.

نداشتن بیمه و جولان مسافرکشان شخصی زخم کهنهای بود که با آمدن »اسنپ« به شهر، دوباره در میان دغدغههایشان سرباز کرده بود.

زحمتکشانی که به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیمی از آنان تحت پوشش بیمه نیستند و ترافیک شهر با وجود مسافرکشان شخصی آرامشان را از بین برده است.

اما بهانه اعتراضات آنها حضور اپلیکیشن »اسنپ« در شیراز بود؛ اعتراضاتی که مشابه آن را ماهها پیش در تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی مشاهده کردیم، اعتراضاتی که اما موجب تعطیلی کار اسنپ و تاکسی نشد و تاکسیرانی را مجبور به راهاندازی سامانههای نوین و بروزکرد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار