t_page
کد خبر: ۹۰۹۵
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۷
امین اردشیری؛
کی از وجوه استکبارستیزی مبارزه با این پدیده در بعد بین المللی است که عملکرد مسئولین در این بحث باعث شد رهبری جهاد کبیر را مطرح کنند که مسئولین مواظب باشند کشور را به سمت وابستگی به بیگانه در هیچ بعدی نبرند

عصر فارس، معنای مستکبر در ادبیات اسلامی یعنی کسی که از روی گردنکشی به حقوق دیگران تعدی کند، یعنی اگر حق مطابق میلش نباشد آن را نپذیرد، حال این مستکبر میتواند یک شخص باشد یا کشور، میتواند یک کشور استعماری مانند آمریکا باشد که بخاطر منافع خود به هیچ قانونی و حتی اصول اخلاقی پایبند نباشد و یا میتواند شخصی در لباس اسلام باشد.

یکی از مصادیق این استکبار حکومت حدود پنجاه ساله پهلوی بود که با پشتوانه برخی نظام های بین المللی به حقوق ملت خود تجاوز میکرد که در حرکتی با محوریت علمای دینی و همکاری دیگر گروه ها منجر به تغییر رژیم گردید، و در این میان عده ای حرکتهای دیگری را شکل دادند که امام آن را انقلاب دوم و مکمل انقلاب اول لقب داد.

دیری نپایید کسانی که خود را از همه انقلابی تر می دانستند و می دانند در قالب مراودات علمی به سرزمینی که تا دیروز عامل بدبختی می دانستند رهسپار شدند و نمی دانم آمریکا با چه انگیزه ای به افرادی با چنین پرونده ای اجازه ورود و تحصیل داد؟ که البته این مسئله به خانواه این افراد تسری پیدا کرد و بسیاری از این افراد آموزش فرزندان خود را به همان استکبار دیروز سپرده اند.

اگر به عملکرد این افراد نگاهی کنیم اثرات آن همنشینی مشاهده میشود، کسانی که حتی به حضور آمریکا در حد سفارت هم رضایت نمی دادند و روزی از دیوار سفارت بالا رفتند امروزه بدنبال عادی سازی روابط در سطوح اقتصادی و فرهنگی هستند.

پس بحث استکبارستیزی مختص به اسلام هم نیست چرا که هستند افرادی با لباس و عمامه که اگر از گل نازک تر به آنها گفته شود و یا بخاطر ظلم و گردنکشی و نپذیرفتن حق در فتنه 88 در خانه خود تحت مراقبت قرار گیرند از رسانه های استکبار تا کاخ سفید برای بیماری ایشان ابراز نگرانی می کنند و خواستار آزادی ایشان هستند و از طرفی بدنبال ترور افرادی مانند رهبر کره شمالی است که نه اسلام می داند و نه عمامه دارد.

پس یکی از وجوه استکبارستیزی مبارزه با این پدیده در بعد بین المللی است که عملکرد مسئولین در این بحث باعث شد رهبری جهاد کبیر را مطرح کنند که مسئولین مواظب باشند کشور را به سمت وابستگی به بیگانه در هیچ بعدی نبرند، و یکی از وجوه دیگر این مسئله مقابله با این پدیده در بعد داخلی است یعنی مقابله با کسانی که خود آقازاده و ژن برتر می دانند و مردم را شهروند درجه چندم می پندارند، کسانی که دست درازی به بیت المال را حق خود از سفره انقلاب میدانند، کسانی که حاضر نیستند قانون درباره آنها اجرا شود و....همه اینها نیز مصادیق استکبارستیزی میشود.

آمریکا و مستکبرین داخلی دو روی یک سکه هستند که سعی در بی تفاوت کردن مردم نسبت به مسائل اجتماعی دارند و برخی عناصر داخلی این جریان باعث ایجاد یک دوئیت در درون نظام شده اند یک طرف جهاد کبیر بعنوان مطالبه رهبری و همچنین خواست مردم در عدم وابستگی و از طرفی جریانی که کلید مسائل را در تنش زدایی با استکبار جهانی می داند، که جریان انقلابی باید با هر دو بعد داخلی و بین المللی این جریان مقابله کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: