t_page
کد خبر: ۹۲۰۲
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۶
انقلاب مخملی در حقیقت ترکیبی از دو روش انقلاب و اصلاح است، از یک طرف به دنبال تغییرات ساختاری و به صحنه کشاندن مردم است که این از ویژگی‌های انقلاب کلاسیک به شمار می‌رود و از طرف دیگر چون به دنبال جابجایی قدرت بصورت مسالمت آمیز و بدون خشونت می باشد، جزو ویژگی حرکت‌های اصلاحی است.
عصر فارس؛ غلامرضا صفرپور، مدرس دانشگاه - انقلاب رنگی یا مخملی یا گلی واژه های جدیدی هستند  که برای نخستین بار «واسلاوهاول» رئیس جمهور پیشین چک که در آن زمان (1989) رهبر مخالفان این کشور بود، بر سر زبان ها انداخت و این واژه مربوط به دوران پسا جنگ سرد می باشد که در نظریه های انقلاب کلاسیک نمی گنجد.
به یک سری از ترکیبات مرتبط با هم اطلاق می شود که در جوامع پسا کمونیستی در اروپای شرقی، مرکزی و آسیای میانه توسعه یافت و باعث شد هیات حاکمه این کشورها جای خود را به حکومت طرفدار غرب بدهند.
پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، کشورهای بلوک مذکور با خروج از سیطره کمونیسم، این بار به دام اقتدارگرایی گرفتار شدند. چنین کشورهایی نخستین هدف انقلاب های مخملی واقع شدند. هدف اصلی این انقلاب ها از سوی غرب، حذف کامل موانع هژمونی آمریکا بر جهان است.
انقلاب مخملی از شیوه های براندازی نرم است که در چارچوب قانون، به منظور جابجایی قدرت سرنگونی حکومت به شیوه مسالمت آمیز و مبارزه منفی و نافرمانی مدنی با حمایت بیگانگان صورت می گیرد.
انقلاب مخملی در حقیقت ترکیبی از دو روش انقلاب و اصلاح می باشد، از یک طرف به دنبال تغییرات ساختاری و به صحنه کشاندن مردم است که این از ویژگی های انقلاب کلاسیک به شمار می رود و از طرف دیگر چون به دنبال جابجایی قدرت بصورت مسالمت آمیز و بدون خشونت می باشد، جزء ویژگی حرکتهای اصلاحی است.
همانطور که ذکر شد این مفهوم، پدیده ی بینابین انقلاب و اصلاح بوده که در قالب انتخابات و بدون خشونت برای جابجایی قدرت و سرنگونی حکومت بکار می رود که با توجه به چنین ویژگی هایی برخی از تحلیل گران آن را بعنوان انقلاب های به پسامدرن می شناسند.
در اینگونه تغییرات معمولاً در اعتراض به اجرای انتخابات آغاز می شود و طرف بازنده با به صحنه آوردن حامیان خود بصورت راهپیمایی اعتراف آمیز و پشتیبانی رسانه ی غرب بصورت اعمال فشار به تصمیم گیرندگان تا آنها را وادار به ابطال انتخابات کرده و پس از برگزاری مجدد آنهم با نظارت بین المللی طرفداران غرب با یک حرکت به اصطلاح قانونی به قدرت برسند.در کشورهای اکراین، گرجستان و قرقیزستان سیاستمداران حامی غرب در اعتراض به انتخابات با این روش به قدرت رسیدند.
با توجه به اینکه این کشورها میراث دار نظام کمونیستی شوروی سابق بودند و تمایل آنان بیشتر به روسیه بود. مخالفان دولت در این کشورها، با ایجاد ارتباط با مراکز سیاسی، اقتصادی و تحقیقاتی کشورهای غربی به ویژه آمریکا، خود را با اهداف کشورهای غربی همسو نشان داده تا با حمایت های همه جانبه آنان بتوانند به قدرت برسند.
کشورها را می توان بر اساس اهداف و منافع آمریکا حداقل به چهار گروه زیر تقسیم بندی نمود:
1-    کشورهایی که همراه و همسو با اهداف آمریکا هستند.
2-    کشورهایی که بیطرف و بعضاً همراه با سیاست های آمریکا هستند.
3-    کشورهایی که همراه و همسو با اهداف آمریکا نیستند.
4-    کشورهایی که نه اینکه همراه نیستند بلکه مخالف سلطه طلبی آمریکا هستند.
طبیعی است کشورهای ردیف 3 و 4 هدف سرنگونی و تغییر در حاکمیت از سوی آمریکا قرار دارند.
بنابراین، آمریکا بعد از وقایع مشکوک 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم در دهه نخست قرن بیست و یکم برای ایجاد تغییر در کشورهای فوق الذکر از دو شیوه متفاوت استفاده کرد.
گزینه اول راهبرد جنگ سخت مبنی بر تهاجم گسترده نظامی به کشورهای عراق و افغانستان می باشد و گزینه دوم با جنگ نرم بدون توسل به زور و اقدامات خشونت آمیز توانست در کشورهای اکراین، گرجستان و قرقیزستان طرفداران خود را با حمایت همه جانبه به قدرت برساند که در ایران- که در مباحث بعدی به دلایل آن اشاره می گردد- با شکست مواجه شد.
در این قسمت به برخی از اهداف آمریکا از طراحی انقلاب های رنگی اشاره می گردد:
1-    تسلط بر مناطق ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک جهان
2-    تحقق نظم نوین جهانی و خاورمیانه جدید.
3-    حذف یا مهار نظام هایی که مانع گسترش سلطه آمریکا هستند.
4-    همسو نمودن کشورهای مورد نظر با سیاست های آمریکا.

ویژگی های انقلاب های رنگی
1-    جابجایی قدرت بصورت مسالمت آمیز
2-    اعلام تقلب در انتخابات
3-    شعارهای مردم پسند دموکراسی و آزادیخواهی
4-    استفاده از رنگ خاصی بعنوان نماد مخالفین
5-    حمایت همه جانبه غرب از یک کاندید مورد نظر


آمریکا و تهدید نرم
با پیروزی انقلاب اسلامی و در پیش گرفتن سیاست نه شرقی و نه غربی و خروج ایران از پیمان سنتو و ارودگاه غرب، یکی از ارکان و پایه های دکترین دوستونی آمریکا در منطقه فرو ریخت. ایرانی که یک روز بعنوان ژاندارم و حافظ منابع غرب در منطقه عمل می کرد، بزعم آنان بعد از انقلاب اسلامی عامل تهدیدی برای منافع آمریکا در منطقه درآمد. و مبارزه با ایران در سر لوحه سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت.
آمریکا که نمی توانست نظاره گر نفوذ انقلاب اسلامی در میان ملل مسلمان منطقه ی خاورمیانه باشد، با توجه به تجربیاتی که از تحولات گذشته ایران از جمله نهضت های مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت داشت، سعی کرد با کنار آمدن با شخصیت های لیبرال و غربگرا در دولت موقت، جمهوری اسلامی را از مسیر اصلی خود منحرف سازد و منافع از دست رفته خود را از قبل دولت موقت در ایران و منطقه استراتژیک خلیج فارس تداوم بخشد.
با تسخیر سفارتخانه آمریکا که به کانون توطئه بر علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی درآمده بود، به وسیله دانشجویان پیرو خط امام که از سوی حضرت امام راحل بعنوان انقلاب دوم تلقی شد و متعاقب آن با سقوط دولت موقت، آمریکا امید خود را در ایران جهت انحراف جمهوری اسلامی از مسیر اصلی خود- سیاست نه غربی- از دست داد.
بعد از آن به بهانه آزادسازی گروگان های خود، حمله به طبس راه انداخت و در این توطئه نیز ناکام ماند و با طراحی کودتای نوژه و چراغ سبز نشان دادن به رژیم بعثی برای تهاجم به ایران روی آورد.
همانطور که ذکر شد، آمریکایی ها در دهه نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تهدید سخت و نیمه سخت برای سرنگونی نظام روی آوردند که خوشبختانه با حضور مردم در صحنه و هدایتگری رهبری حضرت امام (ره)، توطئه آنان یکی پس از دیگری خنثی شد.
آمریکا، بعد از فروپاشی شوروی سرمست از پایان جنگ سرد، خود را در نظم نوین و کدخدایی جهان دید و با شعار «هر که با ما نیست بر علیه ماست» به دنبال تحقق نظام تک قطبی بود و با تئوری های برخورد تمدن های هانتینگتون و نظریه فوکو یاماها پایان تاریخ لیبرال دمکراسی رقم خواهد زد. سیاستمداران کاخ سفید را وا داشت که این نظریه ها را عملیاتی کنند که شاهد وقایع مشکوک 11 سپتامبر بودیم.
در کشوری که ادعای تجهیزات مدرن ماهواره ای رادار و موشکی دارد و هر شیء مشکوکی در آسمان آمریکا ثانیه نمی گذرد که آن را سرنگون می کند؟ چطور چند هواپیما مورد ربایندگی قرار می گیرند و نیم ساعت آسمان آمریکا خالی از امنیت پرواز می شود و برج دو قلوی بعنوان نماد اقتصادی و پنتاگون نماد امنیت آمریکا فرو می ریزد و از آن همه تجهیزات پیشرفته خبری نمی شود و سیاستمداران سریع از «جنگ صلیبی دوم» حرف می زنند تا با این «خود زنی» بتوانند نظریات فوق الذکر را کلید زده و عملیاتی نمایند.
آمریکایی ها بعد از آن به بهانه مبارزه با تروریسم برای رهایی از کشورهای مخالف خود دو گزینه را در پیش گرفتند. نخست با جنگ سخت، کشورهای افغانستان و عراق را اشغال کردند و دوم اینکه برای روسیه و کمونیسم زدایی به جنگ نرم در آسیای میانه و قفقاز روی آوردند و در چند کشور از جمله اکراین، گرجستان و قرقیزستان به شیوه انقلاب مخملی و بصورت مسالمت آمیز و آنهم با عنوان تقلب در انتخابات با حمایت های رسانه ای و مالی بنیادهای همچون سوروس و ... موفق شدند نیروهای طرفدار خود را به کرسی قدرت بنشانند.
در ایران که آمریکایی ها نتوانسته بودند در دهه نخست با تهدیدهای سخت و نیمه سخت نظام جمهوری اسلامی ایران را سرنگون نمایند و با شکست در عراق و افغانستان دیگر از تهدید سخت نمی توانستند استفاده نمایند.
در تهدید نیمه سخت- تحریم اقتصادی- هم نتوانسته بودند به اهداف خود برسند،
بنابراین، همانطور که ذکر شد تهدیدهای سخت و نیمه سخت تاکنون در ایران جواب نداده به این فکر افتادند که با تهدید نرم آن هم با شیوه انقلاب های مخملی یا رنگی بهتر بگوییم «کودتای مخملی » نخ نما شده در کشورهای اکراین، گرجستان و ... بتواند سیاستمداران و گروههای طرفدار خود را در این انتخابات به قدرت برسانند.
بعد از پیروزی حزب الله لبنان و شکست آمریکا در ایجاد خاورمیانه جدید به رهبری رژیم صهیونیستی و افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و گیر افتادن آمریکا در باتلاق عراق و افغانستان، دیدگاه براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران در میان سیاستمداران و تحلیل گران آمریکایی طرفداران بیشتری پیدا کرد.
که هر کدام از اینها نظریاتی از قبیل «فشار از برون، انفجار از درون»، «نافرمانی مدنی در ایران»، «حمایت از حرکتهای داخلی برای تغییرات آرام»  حمایت از اپوزیسیون و .. به منظور تغییر رژیم ایران ارایه دادند.
لذا آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که نمی توان به خاطر پرهیز از رویارویی نظامی با ایران، نظام جمهوری اسلامی را به حال خود رها ساخت بلکه باید از روش های براندازی نرم استفاده کرد. مؤسسات مطالعاتی و سیاسی گوناگونی در آمریکا با نظریه پردازی و دستورالعمل های اجرایی به کمک سیاستمداران کاخ سفید شتافتند از جمله مؤسسه آمریکایی «انیتر پرایز»، «مؤسسه تحقیقاتی هادسون»، «انستیتوی سیاست خارجی، مؤسسه جامعه باز»، «مؤسسه مطالعاتی بروگینگر و ... با حضور افرادی همچون مایکل لدین، برنارد لوئیس، سام براون بک، مارک پالمر، سوروس، جین شارپ و ...
همه مؤسسات و افراد ذکر شده بر ضرورت تعارض با ایران تأکید دارند. اما در شرایط فعلی، بهره گیری از ابزارهای نظامی غیر مطلوب و مؤثر می دانند.وقتی مشاهده کردند اصلاحات به سبک غرب (رفراندوم،فتنه کوی دانشگاه و ...) در ایران موفق نشد ، ایده ی فروپاشی از درون به سبک و سیاق انقلاب های رنگی یکی از شیوه های براندازی نرم که در برخی از جمهوری های آسیای مرکزی به اجرا در آورده بودند، در ایران نیز دنبال کنند.
در این راستا ، در سال های اخیر شاهد اختصاص بودجه های چندین میلیون دلاری از طریق کنگره آمریکا چه در زمان بوش پسر و چه در زمان اوبامای دمکراتی برای حمایت از گروه های اپوزیسیون داخلی و خارجی هستیم که قصد تغییر رژیم یا حداقل تغییر رفتار دولت مطابق با برنامه های آمریکا هستند.
بر این اساس از جمله مهم ترین روشهای به کار گرفته شده توسط آمریکایی ها جهت تحقق هدف براندازی نرم می توان به ایجاد بی ثباتی و وبحران سازی در داخل، دامن زدن به شکاف قومی و مذهبی، حمایت از گروههای تجزیه طلب، تلاش برای ایجاد تفرقه و تشدید اختلافات داخلی تخریب نیروهای انقلابی، اختلاف و تنش بین جناح های سیاسی، ایجاد گسست بین حکومت و مردم، تشکیک در مشروعیت نظام، القای ناکار آمدی نظام جهت ناکار آمد جلوه دادن دین در اداره ی جامعه، دامن زدن به نافرمانی مدنی و ... و در بعد خارجی؛ بد جلوه دادن چهره جمهوری اسلامی، بزرگنمایی موضوع هسته ای صلح آمیز ایران، رواج ایران هراسی و ... خلاصه نمود.
بنابراین آمریکا بصورت علنی شروع به اختصاص بودجه های کلانی جهت براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی ایران نمودهمچنین کنگره در سال 2007 نیز در راستای توسعه ی دموکراسی در ایران حدود 66 میلیون دلار اختصاص داده شد که بخش اعظمی از این منابع در پخش برنامه های رادیو تلویزیونی و ارائه ی خدمات اینترنتی به زبان فارسی مصرف شد.
از سوی دیگر همزمان با اختصاص بودجه ای کلان جهت براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه ها و سازمان های غیر دولتی آمریکا نیز فعالیت های خود را علیه ایران گسترش دادند.
پروژه ی ائتلاف دموکراسی، خانه آزادی، کمک ملی برای دموکراسی، مؤسسه جامعه باز و شبکه بنیاد سوروس، مؤسسه آلبرت اینشتاین، بنیاد بین المللی جمهوریخواهان، مؤسسه دموکراتیک ملی مرکز بین المللی منازعه ی غیر خشونت آمیز، آژانس کمک آمریکا برای توسعه ی بین المللی  .انجمن یهودیان آمریکا، مبارزه برای جهانی بهتر و ...
علاوه بر این کشورهای اروپایی نظیر انگلیس،فرانسه، آلمان، نروژ، هلند و نیز در پروژه براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری و همراهی کردند.

انقلاب رنگی در ایران
ایجاد انقلاب رنگی در ایران بخشی از برنامه های راهبردی آمریکا برای تغییر در ساختار جمهوری اسلامی ایران که تاکنون به دفعات طراحی شده و در هر نوبت با شکست مواجه شده  ، می توان به شمار آورد. پیشینه انقلاب مخملی در ایران به دوران اصلاح طلبان و به ویژه به سال 1378 و حادثه کوی دانشگاه و تحصن نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم بر می گردد که در روزهای نخستین سال 78 نتانیاهو نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی خواستار اجرای فوری پروژه انفجار از درون ساختار حکومتی ایران شد. و تأکید کرد باید با ایران کاری کرد تا همان اتفاقی که در شوروی سابق صورت گرفت، پیش آید. و آن هم انفجار از درون است که در این راستا تئوریسن اصلاح طلبان، سعید حجاریان استراتژی های «فشار از پایین و چانه زنی از بالا، فتح سنگر به سنگر و نافرمانی مدنی را مطرح می کند و سعی داشتند در خیابان بزعم خود پروژه انقلاب مخملی را کلید بزنند که با حضور گسترده مردم در صحنه، توطئه آنان خنثی شد.
پروژه قرقیزستانیزه کردن ایران، در آستانه انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی با تحصن عده ای از نمایندگان اصلاح طلب کلید زده شد، نه اینکه مردم از این حرکت قدرت طلبانه اصلاح طلبان حمایت نکردند بلکه با این حرکت ها اعتبار خود را در بین مردم از دست دادند و شاهد بودیم که اصلاح طلبان تا قبل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری 5 انتخابات نیز (دوره شورای شهر، دو دوره نمایندگی مجلس، یک دوره ریاست جمهوری نهم) باخته بودند و حنای اصلاح طلبان دیگر در میان مردم رنگ باخت.
برای همین هم بود که در این انتخابات نه تنها با تمام عدّه و عُده خود به میدان آمدند بلکه از بیگانگان و نا اهلان و نامحرمان انقلاب نیز کمک گرفتند.
مخالفین جمهوری اسلامی بر این عقیده بودند که ساخت روابط سیاسی- اجتماعی در فضای کنونی کشور در تمام زمینه ها برای بهره برداری و عملیاتی کردن الگوهایی چون انقلاب رنگی آماده است.
بر این اساس جمهوری اسلامی، نظامی است مردم سالار، بر پایه مشارکت مردم و نظام انتخاباتی فرصتی برای مخالفان بوجود می آورد. که می تواند مستعد الگوهای مسالمت آمیز تغییر همچون انقلاب رنگی باشد و بدین جهت بود که در این انتخابات تمام رسانه های غربی حضور مردم در انتخابات را تشویق می کردند و علیرغم اینکه در انتخابات گذشته خواستار تحریم انتخابات از سوی مردم بودند، زیرا تجربه نشان داده بود که تشویق فزاینده به تحریم لزوماً با اقبال جامعه ایرانی مواجه نخواهد شد.
بر این اساس با ظن خود با ثبت نام چند فعال سیاسی و مخالف وضع موجود با چهره ای موجه در انتخابات ثبت نام کنند و در قبال این ثبت نام غربی ها این انتظار را داشتند که شورای نگهبان نامزدهای مورد نظر را رد صلاحیت کند و این جرقه ای برای آغاز یک شورش فراگیر مردمی باشد و با بهره گیری از اعتراض مسالمت آمیز حلقه محاصره مدنی، نظام را تنگ تر کرده و در نهایت موجبات تغییر آن را فراهم کند.
بر این اساس، طراحان این سناریو گوشزد می کنند که نادرستی برگزاری انتخابات جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نمونه هایی که تاکنون انقلاب های رنگین در آنها صورت گرفته، نمی تواند بر مبنای تقلب در انتخابات توجیه شود، زیرا به زعم آنان و تجربه انتخابات گذشته جمهوری اسلامی در مدت چند سال اخیر کمتر نشان از دست کاری در آرای مردم دیده شده است .
بنابراین، آنچه می بایست بر آن تمرکز شود حقوق رد صلاحیت هااست که استفاده مناسب از آن می تواند به زمینه شورش های اجتماعی را بوجود آورد.
وقتی از این حربه نتوانستند استفاده کنند، از موضع گیری های اصلاح طلبان به ویژه دو کاندید آنان بهره لازم را برای وارد شدن به صحنه انتخابات بردند.
در این راستا، تخصیص بودجه های کلان برای فعالین اپوزیسیون ایرانی توسط کنگره آمریکا در بودجه ایالات متحده آمریکا منظور شده است. "دیک سانتورم" در اطلاعیه ای در کنگره برای معرفی طرح پیشنهادی اش نوشته است.با حمایت و پشتیبانی مردم ایران و از طریق کمکهای ارزنده به گروههای  طرفدار دموکراسی، ما امیدواریم که حرکت صلح آمیزی در جهت تغییر حکومت در ایران انجام دهیم.
مایکل لدین نیز پیش از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در مقاله ای با عنوان «سریعتر لطفاً» به حمایت از رفراندوم با عنوان «شصت میلیون دات کام» پرداخت که از سوی مخالفین جمهوری اسلامی در بیانیه ای پیشنهاد شده بود.
وی در این مورد می نویسد:
«یک رفراندم  مهمی از سوی عده زیادی از شخصیت ها و رهبران مهم و صاحب اعتبار که عمدتاً در ایران ساکنند ... پیشنهاد شده است. تنها انتخابات مهم و سودمند برای ایران رفراندم به سر مشروعیت رژیم خواهد بود. تاکنون هیچ کدام از رهبران غربی، این فراخوان ایرانی ها برای رفراندوم را تائید نکرده اند. اما اکنون زمان آن است. اگر روحانیون به شکل غیر منتظره طرح رفراندم را بپذیرند ممکن است پیروز شوند و از مردم تائید مشروعیت خود را می گیرند. در صورت شکست نیز از دو حال خارج نیست یا ممکن است که به شکل صلح آمیز قدرت را واگذار نمایند و یا با واگذاری قدرت مخالفت کنند. در این صورت دیگر هیچ قدرت غربی نباید در فراخوان برای انقلاب دموکراتیک در ایران غفلت و کوتاهی نماید. یک غرب متحد می تواند آن کاری را برای ایران انجام دهد که قبلاً برای اوکراین انجام داده است.
در واقع هدف مایکل لدین در همین جمله آخر نهفته است وی از غرب می خواهد که در ایران همان انقلابی را انجام دهد که قبلاً با نام انقلاب مخملی یا نارنجی در اوکراین انجام داده بود.»
.
چرایی رویکرد نظام سلطه به انقلاب مخملی:
•    نا کامی و ناامیدی از سیاست براندازانه جمهوری اسلامی ایران
•    ناکامی و نا امیدی از سیاست استحا له نظام
•    افزایش جایگاه و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا
•    ارزیابی غرب از وجود زمینه های فکری در برخی از شخصیت ها همسو با آنان
•    انقلاب مخملی در کشورهای آسیایی میانه و قفقاز
•    زمینه مردم سالاری و انتخابات در ایران


علل شکست انقلاب مخملی در ایران
جمهوری اسلامی ایران با توجه به قدرت بسیار بالای موجود خود چنانکه دهها مورد توطئه های بسیار پیچیده و گسترده تر دشمنان انقلاب اسلامی از جمله تجزیه طلبی، قوم گرایی، حمله به طبس و از همه مهم تر هشت سال دفاع مقدس به دلیل قدرت نرم جمهوری اسلامی مبتنی بر مکتب، رهبری و مردم با موفقیت پشت سر گذاشته است.
به ویژه رهبری (ولایت فقیه) که روح حاکم بر قانون اساسی و هویت اسلامی از ستون سترک خیمه نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود و از اقتدار و قدرت معنوی در نظام و حتی کشورهای جهان اسلام برخوردار است و از چنان قدرت بسیج کنندگی و نفوذ کلام برخوردار است که دشمنان نظام و اسلام بارها به آن اعتراف کرده اند.
و این رابطه معنوی که با عشق و محبت همراه است، مسئله ای است که اندیشه های مادی لیبرالیستی غرب نمی تواند درک کند و به همین دلیل نیز از تحلیل حوادث در ایران عاجز مانده و خواهند ماند.
همین عشق و محبت بین ولایت و امت است که پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زد و با یک اشاره و سخن حضرت امام (ره) مردم سیل آسا به جبهه های جنگ روانه می شدند و آنچنان در این 8 سال دفاع مقدس حماسه آفریدند که با توجه به حمایت های همه جانبه شرق و غرب و عرب از رژیم بعثی عراق، نگذاشتند یک وجب از خاک کشور جدا گردد.
این رابطه مریدی و مرادی از سر شوق و محبت در این 30 سال ( تا سال 88)س، مردم در حدود 30 انتخابات حضور حداکثری از خود نشان داده و هر گاه برای نظام احساس خطری کرده اند با تمام توان به صحنه آمده اند.
و این قدرت بسیج کنندگی و نفوذ کلام رهبری است که برای چندمین بار به ویژه در 9 دی و 22 بهمن ماه مردم همانطور که از شعارهایشان پیدا بود به عشق رهبری به میدان آمده بودند.
وبر همین اساس علیرغم حمایتهای مالی آمریکا و تلاشهای مستمر گروههای اپوزیسیون داخلی و خارجی  ایران شبیه هیچکدام از کشورهای آسیای  میانه وقفقاز نیست که به راحتی  بتوان با چنین انقلاب های رنگی، رنگ الهی انقلاب اسلامی ایران را تغییر داد.                                                                   در ذیل پیامدهای مثبت ومنفی 9 دی بصورت فهرست وار  ذکر می گردد.                                                                                                                                                               پیامد های مثبت حماسه 9دی 88

•    آشکار شدن ظرفیت و توانمندی انقلاب اسلامی در مدیریت بحران ها
•    شکست تئوری ها و توطئه های غرب بر علیه جمهوری اسلامی ایران
•    نشان دادن اقتدار و استحکام درونی نظام
•    رفراندم ملی در حمایت از نظام و رهبری(ولایت)
•    آشکار شدن چهره ی حقیقی برخی از خواص(کنار رفتن نقاب ها از چهره ها)پیامدهای منفی فتنه 88
•    تشویش اذهان عمومی و ایجاد بی اعتمادی بین مردم  و نظام
•    امیدواری دشمنان نظام به برخی شخصیت ها و جریان های سیاسی کشور
•    بازی با حیثیت نظام
•    تضیعف برخی از نهادهای قانونی نظام
•    افزایش امید دشمن به بی ثبات سازی سیاسی کشور
•    افزایش فشار و تشدید تحریم ها                                                                                                                                                                                
•    9   دی مبین کوثر و ابتر بود
•    9دی روز هرس شاخ و برگ های اضافی و زائد از شجره طیبه جمهوری اسلامی ایران بود
•    9دی روز حجامت جمهوری اسلامی ایران از خون های آلوده و کثیف میکروبهای سیاسی و گلبول های خاکستری صفت بود
•    9دی هرچند که یک روز بود ولی خیرا من الف شهر بود
•    9دی روز نوربصیرت الهی در قلب امت اسلامی بود
9دی روز باطل السحر جنگ احزاب و انقلاب مخملی بود
•                                                                                                                                                      بالاخره فتنه 88 آزمون بزرگی برای جریانات و شخصیت های سیاسی کشور بود
•    برخی بازی خوردند و نقش پیاده نظام غرب بازی کردند
•    برخی با تحلیل های غلط و اشتباه محاسباتی در میدان دشمن بازی کردند و با جریان فتنه همراه شدند
•    برخی دیگر در قبال فتنه سکوت اختیار کردند(قاعدین)
•    و برخی هم در صراط مستقیم انقلاب با تأسی از مولا و مقتدایشان همراه با مردم بهموقع عمل کردند•    نتیجه گیری
اصلاح طلبان در یک دهه و با در دست داشتن دو قوه مجریه و مقننه وارد فضا سازی سیاسی شده که برای فرار از پاسخگویی ،نقش اپوزیسیون در قدرت را بازی کردندو طبیعی است کسی که به شاخه نشسته و همزمان از میوه درخت استفاده می کند و شاخه می برد سقوط خواهد کرد .
بعد از اینکه در پنج انتخابات از مردم شکست خوردند بجای این که به دنبال آسیب شناسی ان بروند ،بعد از هر شکستی با غوغا سالاری و شانتاز بازی شورای نگهبان و...را مقصر شناختند که انتخابات شورای شهر بویژه در تهران نشان داد که لیست یاران خاتمی نتوانست از مردم تهران رأی لازم را بگیرد .چون تأیید کاندیداهای شورای شهر،شورای نگهبان دخالتی ندارد و مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات است آنهم در زمان مجلس اصلاح طلبان دوره ششم ،در کلان شهرها توفیق چندانی پیدا نکردند.و این حربه کارایی خود را از دست داد .متوسل به بهانه دیگر شدند . آن هم عدم حضور حداکثری مردم در انتخابات بود . بدین منظور در انتخابات دهم با جو سازی ، تخریب و به کار گرفتن تمام عده و عده از داخل و خارج و حمایت همه جانبه مالی و رسانه ی غرب واستفاده از تمام شخصیت های اصلاح طلب وغیرو نمادهای انقلاب رنگی نیز نمی توانستند رأی لازم را از مردم کسب کنند،و بهانه حضور حداکثری مردم نیز از آنان گرفته شد. و اینها نمی توانستد بااین همه هزینه مالی و سیاسی شکست را بپذیرند و باز به جای آسیب شناسی و چرایی شکست 6 انتخابات از مردم ،وقتی منافع خود را بر باد رفته دیدند , آمدند و با منافع ملی بازی کردند .و فکر کردند می توانند مثل کشورهایی که در آنها انقلاب رنگی صورت گرفته مثل اکراین که با حضورمخالفین.در مقابل پارلمان ،مجلس انتخابات را ابطال و با انتخابات مجدد و با حضورناظرین بین الملل یوشچنکو (طرفدار غرب) به قدرت رسیدند .
•    اینها هم با اردوکشی خیابانی و تز فشار از پایین ،چانه زنی از بالا ،مقام معظم رهبری را وادار به ابطال انتخابات نمایند و پس از آن اعلام کنند که چون رهبری انتخابات را ابطال نموده اند پس وزارت کشور و شورای نگهبان ،صلاحیت انتخابات مجدد را ندارند و انتخابات می بایست زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با این وضعیت طرفداران نامزد رقیب با یأس وناامیدی عقب نشینی کرده و موسوی ازسر صندوق بیرون آورند .
•    ولی به تفاوت های ساختار سیاسی – اجتماعی جمهوری اسلامی با دیگر کشورها از جمله اکراین دقت نکرده بودند که این کشور دارای رهبری آگاه ، بصیر و مردمی ولایتمدار برخوردار است که به فرموده خودشان زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهند رفت و به هیچ کس و گروهی باج نخواهند داد .
•    بنابراین خواب اصلاح طلبان تعبیر نشد ،توطئه آنان خنثی شد .هر چند که بعد از انتخابات 85 درصدی پس از گذشت 30 سال نظام می رفت که با اقتدار هر چه تمام تر دهه چهارم پیشرفت و عدالت را در داخل و خارج با شتاب بیشتری شروع کند سرعت آن گرفته شد. و این شیرینی را در کام مردم اندکی تلخ نمودند.ولی لااقل این فایده را داشت دست عده ای که ادعای انقلابی ، پیروی از خط امام و طرفداری از نظام داشتند برای بدست گرفتن قدرت و نظامی که حضرت امام می فرمایند حفظ آن از اهم واجبات است چنین به بازی گرفتند و تمام دشمنان نظام از آمریکا و اسراییل گرفته تا سازمان منافقین ،سلطنت طلبان و گروهک های تروریستی برای آنان دست و کف زدند وهورا کشیدند ،رو کرد .مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین
برچسب ها: عصر فارس
نام:
ایمیل:
* نظر: