t_page
کد خبر: ۹۳۵۵
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۵
بنای اصلی دروازه قرآن بنای سنگی منسوب به "عضدالدوله دیلمی" بود و دو نسخه قرآن به خط ثلث عالی منسوب به "ابراهیم سلطان" فرزند شاهرخ تیموری در اتاق بالای آن قرار داشت.
عصر فارس/ بنای اصلی دروازه قرآن بنای سنگی منسوب به "عضدالدوله دیلمی" بود و دو نسخه قرآن به خط ثلث عالی منسوب به " ابراهیم سلطان" فرزند شاهرخ تیموری در اتاق بالای آن قرار داشت . مردم شیراز رسم داشتند كه روز اول هر ماه قمری، از زیر قرآن های این دروازه عبور كنند و خود را تا آخر ماه در پناه آن قرار دهند . در سال 1316 شمسی برای تعریض خیابان، این بنای تاریخی منهدم شد.

چند سال بعد" حسین ایگار" بنای كنونی را كمی پایین تر از محل دروازه قرآن قدیم بنا كرد و با این اقدام، سنت شهر شیراز را احیا نمود.
دروازه قرآن
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار