t_page
کد خبر: ۹۳۹۶
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۵
محمدحسین برزویی؛
بی شک با رنگ بازی و شیادی قصد داری بر مسند قدرت بنشینی و با دروغ و نیرنگ (مثل غرب مکار و نیرنگ باز) شغلان جنگل را بفریبی و بر آنان مسلط شوی؟ما فریب رنگ بازی و چهره به چهره شدن تو را نمی خوریم. پس خودت را اصلاح کن و به خیل شغالان جنگل بپیوند .

به گزارش محمدحسین بروزیی/ عصر فارس؛ زمان آخرین نفسهایش را میکشید! و مردم میگفتند: دوران آخرالزمان است! ارزشها تغیر کرده بود! و ضد ارزشهارونمایی میکردند، وخود را به نمایش میگذاشتند. معنویت بر گردونهی زمین کمرنگ، و باطل در لباس مکر و فریب با جلوههای رنگارنگ تظاهر میکرد.

عزب مکار با شعبدههای ماهواره و رسانههای گوناگون، بتهای متحرک زیبایی میتراشید؛ و با وزک و آرایش به نمایش میگذاشتند.

حافظ:

فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب چنان بردند صبر از دل، که ترکان خوان یغما را

تا برای پسران و دختران خاورمیانه نماد و الگو و مدل و مدروز باشند! جوانی که روزی در سرزمین فلسفهی اشراق سهرورودی و عرفان مولوی و حکمت حافظ و پند و اندرز موعظههای سعدی و افسانه اسطوره شاهنامهی فردوسی و لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد نظامی و.... رشد مییافتند و سوار بر بال اسب اندیشه و هنرهای دستی و تجسمی و شعر ادب فارسی از مرز و بوم جغرافیای و اعتقادی دفاع میکردند. جوانانی که الگوی رفتاری آنان شبزندهداران حریم نماز و نور در میدانهای حماسه دفاع مقدس و قاریان و حافظان قرآن کریم بودند.

اکنون؛ جمعی از جوانان مغلوب این شعبدهبازیهای متنوع و متکثر و متلون غرب سالوس و افسونگر گشته و میرفتند از هویت ملی و مذهبی و تفکر فلسفی و علمی سرزمین ایران عزیز، بدور و استحالهی فرهنگی در قالب ضد هنر بومی شوند!! و فرهنگ پر وسوسهی بیگانه را بپذیرند و از اشراق دل به تاریکخانهی لذت زودگذر زمان اکتفا کنند.

آمریکا و اروپا سلاحهای مدرنشان را بر سر مردم عراق و سوریه افغانستان و.... برای آزمایش میریختند! داعش؛ ایستاده سر میبرید و زنده میسوزانید! عربستان خون مسلمان یمن را با موشکهای غرب و اسراییل میریخت.

پناهندگان سرزمین آسیا به اشتباه به غرب و اروپا میرفتند چرا که یا در راه غرق میشدند یا در غرب جیب آنان خالی میگردید و آنان را به بردگی و فساد میکشاندند.

بشنوید از مولوی این داستان را :

آن شغالی رفت اندر خُم رنگ

اندر آن خُم کرد یک ساعت درنگ

پس بر آمد پوستش رنگین شده

کی منم طاووس علییّن شده

علییّن: تملیح است به آیه ”ان کتاب الا براد لفی علییّن" مطففین 18

طاووس علییّن: نماد معراج پرواز روح معنوی انسان کامل به بالاترین درجات قرب الهی است.

پشم رنگین رونق خوش یافته

آفتاب آن رنگها بر تافته

موهای بدن شغال رنگارنگ و رواج جنگل روز شده بود و آفتاب هم آن رنگها را روشن نمایش میداد

دید خودرا سبز و سرخ فود و زرد

خوبیش را بر شغلان عرضه کرد

رنگینکمان پوستین خود را زیبا و فریبا دید و خود را بر شغلان عرضه کرد!

جمله گفتند ای شغالک حال چیست؟

کی تو را در سر نشاطی ملتوی است؟

از نشاط از ما کرانه کردهای

این تکبر از کجا آوردهای؟

شغالها دور شغالک را گرفتند و گفتند که میخواهیم بدانیم این رنگ به رنگ شدن پوستت را از کجا آموختهای؟ و عامل این شور و نشاط چیست که از ما فاصله گرفتهای و این تکبر از کجا به خاک ما آوردهای؟

شید کردی تا به مسند برجهی

تاز لاف این خلق را حسرت دهی؟!

بیشک با رنگبازی و شیادی قصد داری بر مسند قدرت بنشینی و با دروغ و نیرنگ (مثل غرب مکار و نیرنگباز) شغلان جنگل را بفریبی و بر آنان مسلط شوی؟ما فریب رنگبازی و چهره به چهره شدن تو را نمیخوریم. پس خودت را اصلاح کن و به خیل شغالان جنگل بپیوند .

گرمی آن اولیا و انبیاست

باز بیشرمی پناه هر دغاست

تنها اولیا و انبیا هستند که با ارتباط و اتصال به مبدا وحی و خالق محبوب، پاک و معصوم هستند. وگرنه رنگبازی و فریبکاری و بیشرمی کار انسانهای بیهویت و متلون و فریبکار است!

و به قول حافظ شیرین سخن:

ناز پرورده تنعم نبرد راه بدوست

عاشقی شیوهی رندان بلاکش باشد

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار