برچسب: آزاد رنجبر
آتش سوزی، ارتباطات مخابراتی کازرون فارس را قطع کرد
و تلفن ثابت در همه شهرستان قطع شد آزاد رنجبر...
کد خبر: ۹۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳