برچسب: انجمن علمی پیشگیری از خودکشی
شاهین شکوهی
گزارشی از بیکاری
دانشجویان پس از اتمام تحصیل نیز همچنان دلهره اشتغال را...
شده است چالشی که یکی از پیامدهایش به خطر افتادن... سلامت روان افراد تحصیلکرده و بالارفتن میزان خودکشی در میان... از پایان دوره دانشجویی از همان روزهای شروع تحصیل آکادمیک... شده که برخی از آنها برای فرار از واقعیت موجود...
کد خبر: ۹۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹