برچسب: حمید پورشریفی
شاهین شکوهی
گزارشی از بیکاری
خوانده شود حمید پورشریفی عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران... باشند احتمال بروز مشکل روانی اجتماعی بیشتر می شود پورشریفی...
کد خبر: ۹۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹