برچسب: رستم خسرویانی
گزارش و تصاویری از جشن زایش اشوزرتشت در شیراز
خوانی موبدان رستم خسرویانی و اسفندیار موبد آغاز شد پس...
کد خبر: ۹۵۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۱