برچسب: سوره عصر
شاعر امشب: وحید رضایی؛
ذکر تمام عالم یا علیست
فارس برگزیده عصر شعر از منا تا غدیر هم اکنون... احد جلوه کرد در والعصر وعده دادش در یاسین و...
کد خبر: ۹۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹