برچسب: شهید مهدی عراقی
مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد:
تظاهرات مردم اصفهان، شیراز و کازرون در اعتراض به تبعید مبارزان نهضت اسلامی
که در سال 1348 به همراه شهید عراقی و شیخ... جمع شد- خدا رحمت کند- پدر شهید عراقی با تعدادی... من شهید عراقی آقای انواری و آقای کیوان مهشید از... رسیدم و به آقای انواری و آقای عراقی گفتم یک...
کد خبر: ۹۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷