برچسب: فرشاد عباسیان
گزارش و تصاویری از جشن زایش اشوزرتشت در شیراز
های جامعه زرتشتی گفت سپس گروه سرود با تنظیم فرشاد... عباسیان و سرپرستی شبنم پوردهی سرودهای شکوفه بهاری و آهوی...
کد خبر: ۹۵۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۱