برچسب: مجید صفاری نیا
شاهین شکوهی
گزارشی از بیکاری
درصد مصرف کنندگان گل بیکار هستند همچنین 70 درصد زندانیان... تبع حدود4 درصد افزایش می یابد در این باره مجید... صفاری نیا عضو انجمن روان شناسی اجتماعی ایران با اشاره... میکنند و به صورت خاش و نزاع نشان دهند صفاری...
کد خبر: ۹۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹