برچسب: نومسلمان
آمریکایی نومسلمان:
اسلام را به دلیل عقلانی بودن آن پذیرفتم
که آنان نیز نومسلمان هستند در این همایش شرکت کرده... نومسلمانان آمریکایی بود در این همایش دکتر ساجدی از استادان...
کد خبر: ۹۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۷