برچسب: پیامبر ایرانی
گزارش و تصاویری از جشن زایش اشوزرتشت در شیراز
جشن زادروز و به پیامبری برگزیده شدن اشوزرتشت ششم فروردین...
به گزارش برسا جشن زادروز و به پیامبری برگزیده شدن... پرویز ملک پور از نمایندگان پیشین ایرانیان زرتشتیان در مجلس...
کد خبر: ۹۵۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۱